IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/67a

 
Název: Silnice II/452 Rekonstrukce komunikace Dlouhá Stráň - lom Bílčice km 28,600 - 32,800
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 612
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 145
Stavebně technický stav 4.50
Délka úpravy v kilometrech 4.20
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Část Dl. Stráň - Razová realizována 2017
Financování Celkové náklady stavby činily 15 600 tis. Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace