IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/65

 
Název: Silnice III/45720 Liptáň - Slezské Rudoltice km 0,000 - 7,500
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 215
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 14
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 7,50
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 85 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  65,00

Pořadí

  103

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace