IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/63

 
Název: Silnice II/452 Holčovice - Karlovice km 3,000 - 9,087
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 203
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 18
Stavebně technický stav 4,25
Délka úpravy v kilometrech 6,08
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 110 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  77,50

Pořadí

  92

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace