IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/61

 
Název: Silnice II/452 lom Bílčice - Bílčice km 42,000 - 44,570
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 612
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 145
Stavebně technický stav 4,25
Délka úpravy v kilometrech 2,57
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 19 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  127,50

Pořadí

  20

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace