IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/60

 
Název: Silnice II/457 - kř III/45728 - hranice republiky (PL) rekonstrukce komunikace km 72,550 - 78,073 Karlov
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 575
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 69
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 5,52
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zpracována DSP, předpoklad vydání SP 9/2017
Financování Odhad stavebních nákladů činí 68 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  59

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace