IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/59

 
Název: Silnice II/457 Vysoká kř I/57 - kř III/45728 rekonstrukce komunikace km 67,200 - 72,550
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 178
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 9
Stavebně technický stav 4,25
Délka úpravy v kilometrech 5,35
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  87,50

Pořadí

  79

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace