IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/37

 
Název: Silnice III/37021 rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK - kult. a tur. cíle II. - Sovinecko km 0,000-2,300
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1135
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 99
Stavebně technický stav 4,25
Délka úpravy v kilometrech 2,30
 
Popis Stavba je dělena: -Oblast Sovinecko, která zahrnuje silnice II/445, II/440,III/4456, III/37021. -Oblast Bruntál-Vrbno pod Pradědem, která zahrnuje silnice II/450, II/451, II/452. Stavbou je řešen nevyhovující stavebně technický stav komunikací včetně osazení součástí a příslušenství komunikace. V trasách bude provedena rekonstrukce silničních objektů (mosty, propustky). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů dle projekčních listů činí 20 000 tis.Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  87,50

Pořadí

  78

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace