IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/236

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/37020 Malá Štáhle - Dolní Moravice, km 1,492 - 5,798
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1043
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 118
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 4,30
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 15 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  44

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace