IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/235

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice - hranice Olomouckého kraje km 63,182 - 65,820
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1373
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 313
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 2,63
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PDPS, vydán souhlas se stavbou.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 30 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  43

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace