IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/234

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Rýmařov - průtah km 27,781 - 27,945
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4690
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 463
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 0,16
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zahájeny projekční práce na DSP a PDPS
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  33

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace