IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/233

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Dolní Moravice - Karlova Studánka km 34,922 - 44,542
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 119
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 9,62
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projekční příprava byla zahájena, stavba zařazena do IROP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 40 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  54

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace