IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/232

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 Horní Benešov - hr. okr. Opava km 2,485 - 5,322
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 835
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 39
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 2,83
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrh vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zpracovává DSP a PDPS, SP vydáno.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 40 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  115,00

Pořadí

  38

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace