IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/231

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/450 Karlova Studánka, Hvězda - Karlova Studánka km 15,910 - 16,914
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1906
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 133
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 1,00
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrh vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projekční příprava byla zahájena, stavba zařazena do IROP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  53

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace