IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/230

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/370 Rýmařov - průtah km 29,138 - 29,691
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 524
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 0,55
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zahájeny projekční práce na DSP a PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 10 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  150,00

Pořadí

  5

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace