IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/225

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/4591 Krnov - Býkov, km 0,000 - 2,890
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 30
Stavebně technický stav 4.00
Délka úpravy v kilometrech 2.89
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Realizována v SO.
Financování Celkové náklady stavby činily 11 500 tis.Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace