IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/224

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/4593 Láryšov - Úvalno, km 0,000 - 6,422
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 30
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 6,42
 
Popis Technický stav vozovky je nevyhovující, povrch vozovky vykazuje četné poruchy, jako jsou trhliny, vysprávky, nepravidelné hrboly, koroze krytu a plošné deformace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 35 000 000,- Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  88

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace