IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/18

 
Název: Silnice II/450 Rudná pod Pradědem - Hvězda – rekonstrukce silnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 236
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 10
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 9,54
 
Popis Stavbu si vyžádalo odstranění bodové závady ve směrové a šířkovém vedení silnice. Komunikace je místy značně nepřehledná a její stavebně technický stav je nevyhovující. Šířkové uspořádání komunikace vylučuje její zimní údržbu. Stavební stav mostních objektů nacházejících se na komunikaci je hodnocen stupněm V. a horším. Cílem řešení je nové šířkové upořádání a směrové vedení komunikace. Návrh komunikace bude vycházet z kategorie S 6,5/60 (80). Současně budou rekonstruovány veškeré silniční objekty. Délka úpravy je cca 9 600m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni DOS na první část na rekonstrukci propustků, na druhou část zadána DÚR.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 106 200 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  95,00

Pořadí

  63

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace