IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/164

 
Název: Silnice II/450 Vidly - hranice OL kraje, km 23,310 - 26,014
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1367
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 165
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 2,70
 
Popis Silnice je v havarijním stavu – trhliny příčné, podélné, rozvětvené i mozaikové trhliny, příčný pokles, příčné, podélné a nepravidelné hrboly, plošné deformace vozovky, prolomení vozovky, podélné vlny, vyjeté koleje. Poškození vozovky je způsobeno v zemním tělese, příp. hydrogeologickými poměry. Rekonstrukcí by došlo k odstranění těchto poruch vozovky, zvýšení únosnosti vozovky a ke zlepšení přístupu k významným sportovním a kulturním turistickým cílům (Karlova Studánka, Malá Morávka, Karlov, Praděd, Jeseník). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena provedením hydrogeologického průzkumu.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 30 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  135,00

Pořadí

  13

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace