IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/156a

 
Název: Silnice III/4521 Karlovice - Krásné Loučky, v km 0,000 - 6,490 a 7,960 - 16,604
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 120
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 15,13
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase.Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (deformace krytu, výtluky v obrusné vrstvě, mrazové trhliny, podélný pokles, odlamování okrajů vozovky), ke zvýšení únosnosti vozovky, k rekonstrukci odvodnění, obnově propustků, vodorovného svislého značení a bezpečnostního zařízení. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena, úsek 7,96-16,604 opraven v rámci SO.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 110 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  95,00

Pořadí

  66

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace