IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/155

 
Název: Silnice III/44515 Malá Morávka - Rudná pod Pradědem, km 0,000 - 6,402
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 6,40
 
Popis Rekonstrukce vozovky se provede ve stávající trase.Rekonstrukcí dojde k odstranění poruch vozovky (síťové trhliny, výtluky v obrusné vrstvě, podélné a příčné trhliny), zvýšení únosnosti vozovky, k rekonstrukci odvodnění, vodorovného svislého značení, bezpečnostního zařízení a ke zlepšení přístupu k významným sportovním, kulturním a turistickým cílům. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 50 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  75,00

Pořadí

  97

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace