IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/11b

 
Název: Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle – rekonstrukce silnice
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1219
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 199
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech 0.26
 
Popis Stavbu si vyžádalo odstranění bodové závady ve směrovém a šířkovém vedení silnice. Komunikace je místy značně nepřehledná a její stavebně technický stav je nevyhovující. Cílem řešení je nové šířkové upořádání a směrové vedení komunikace. Návrh komunikace bude vycházet z kategorie S 7,5/60 (80). L.Š.IX/2017
Stav přípravy Stavba je rozdělena do 7 etap, 1.-3. etapa realizována, 6. etapa v realizaci 2017, předpoklad realizace 4.-5.a 7.etapy v r. 2018-19.
Financování Celkové náklady stavby činily 7 500 tis. Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace