IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/94

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.4587-1 před obcí Brantice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 108
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 16
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Celková sanace spodní stavby a nosné konstrukce. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracovaná studie opravy, další stupeň projektové přípravy nebyl zahájen. Rekonstrukce bude provedena v rámci výstavby vodního díla Nové Heřmínovy.
Financování Odhad nákladů činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  89,00

Pořadí

  144

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace