IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/86

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 445-032 v obci Vrbno pod Pradědem
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 961
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 154
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav mostního svršku objektu, chodníky v úrovni silnice, bezpečnostní zařízení není dle ČSN,nefunkční odvodnění, obrusná vrstva s kamenné dlažby. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů činí 18 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  108,00

Pořadí

  79

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace