IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/83

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 459-009 za obcí Lichnov
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 949
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 124
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb .tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace, bodová závada. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech .stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odstranění bodové závady, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno SP.
Financování Celkové náklady stavby činily 4 527 612 Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace