IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/77

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4422-1 v obci Staré Heřmínovy
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1265
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 23
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav, bodová závada, malá volná šířka,, bez chodníků, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace, bez izolace, nesplňuje Q100. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odstranění bodové závady, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace. Navazuje na BR/M1/78 (opěrná zeď). P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD na stupeň DSP+ RDS , aktualizace IČ, předpoklad vydání SP 2018.
Financování Odhad nákladů činí 18 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  112,00

Pořadí

  64

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace