IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/73

 
Název: Rekonstrukce mostu 45720-5 v obci Slezské Rudoltice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 453
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 59
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav, bodová závada, malá volná šířka, bez chodníků, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace, bez izolace, nesplňuje Q100. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odstranění bodové závady, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace. Navazuje na BR/M1/74 (opěrnou zeď). P.F.IX/2017
Stav přípravy PD zařazeno a předáno Povodí Odry (Revitalizace potoku Lužná).
Financování Odhad nákladů činí 4 700 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  99

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace