IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/55

 
Název: Účelová komunikace Hvězda-Ovčárna - opěrná zeď km 2,470-2,905
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,43
 
Popis Zajištění stability silničního tělesa vybudováním opěrné zdi. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP+ RDS, v roce 2014 zadána aktualizace PD včetně rozpočtu, probíhá příprava k vydání stavebního povolení. Předpoklad vydání SP po vypořádání pozemků z Lesy ČR.
Financování Odhad nákladů stavby činí 80 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  134,00

Pořadí

  27

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace