IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/54

 
Název: Silnice III/4588 rekonstrukce opěrné zdi v obci Krasov km 8,828-8,928 a 8,948-9,148
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 30
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,30
 
Popis Zajištění stability silničního tělesa vybudováním opěrné zdi. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, vydáno územní rozhodnutí, probíhá projektová příprava na stupeň DSP+RDS, ohlášení stavby.Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Financování Odhad nákladů stavby činí 6 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  102,00

Pořadí

  93

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace