IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/52

 
Název: Silnice II/450 opěrná zeď v obci Vidly km 23,462-23,582
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1367
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 165
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,12
 
Popis Zajištění stability silničního tělesa vybudováním opěrné zdi. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD na stupeň DSP+RDS k ohlášení stavby, zpracovává se PDPS, vydán územní souhlas.
Financování Odhad nákladů stavby činí 35 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  154,00

Pořadí

  10

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace