IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/355

 
Název: Silnice III/45722 rekonstrukce mostu ev. č. 45722-3 přes řeku Osoblaha za obcí Dolní Povelice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 222
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 19
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, oprava izolace, nové chodníkové římsy, osazení nových mostních závěrů a normovaného zábradlí, položení nové vozovky. Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  78,00

Pořadí

  160

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace