IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/354

 
Název: Silnice II/457 rekonstrukce mostu ev. č. 457-046 v obci Osoblaha
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 575
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 69
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, provedení nové spřažené železobetonové desky, mostních závěrů, řádné celoplošné izolace, nové chodníkové římsy, osazení normovaného zábradlí a položení nové vozovky. Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy, vyměnit manžety ložisek, obnovit kamenný zához. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 5 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  76,00

Pořadí

  166

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace