IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/353

 
Název: Silnice II/457 rekonstrukce mostu ev. č. 457-040 v obci Petrovice
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1361
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 62
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, vyměnit zkorodované nosníky a celoplošnou izolaci, nové římsy, nové normované bezpečnostní zařízení. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 2 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  74

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace