IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/349

 
Název: Silnice III/44513 rekonstrukce mostu ev. č.44513-3 přes řeku Moravici před obcí Václavov u Bruntálu
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 40
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Provést odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu nosné konstrukce, provedení spřažené desky, nové celoplošné izolace, nové chodníkové římsy, osazení normovaného zábradlí a položení nové vozovky. Boky a podhled nosné konstrukce a spodní stavbu tryskat vysokotlakým vodním paprskem, sanovat betonové plochy, před opěry provést opevnění z kamenného záhozu, popř. kamenné dlažby do betonu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Nebyla zahájena
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 3 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  139

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace