IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/347

 
Název: Silnice III/37010 rekonstrukce mostu ev. č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 40
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mostní objekt je ve velmi špatném stavebním stavu, zejména vzhledem ke stavu spodní stavby. Most zdemolovat a postavit nový splňující současné normové a materiálové požadavky. Pro dané rozpětí se hodí nejvíce železobetonový monolitický rám. Do doby rekonstrukce provádět na mostním objektu pouze základní údržbu v rámci zachování bezpečnosti silničního provozu. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena, zpracována DÚR, DSP, předpoklad vydání SP 2018.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 8 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  101,00

Pořadí

  105

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace