IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/319

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.4521-7 přes Kobylí potok v obci Krásné Loučky
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 18
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav mostního svršku objektu, chodníky v úrovni silnice, bezpečnostní zařízení není dle ČSN,nefunkční odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů nebyl stanoven.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  132

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace