IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/316

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.4521-1 přes Kobylí potok za obcí Karlovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 18
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, malá zatížitelnost, bez odvodnění. Rekonstrukcí dojde k odstranění špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů nebyl stanoven.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  78,00

Pořadí

  159

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace