IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/213

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.45213-6 před obcí Dvorce
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 60
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mostní objekt je v havarijním stavu, spodní stavba je podemletá a odplavená, hrozí zřícení nosné konstrukce. Mostní objekt se v současné době podepírá provizorní dřevěnou výdřevou a osazujíce značky s omezením zatížitelnosti. Rekonstrukcí dojde k odstranění havarijního stavu a tím zajištění bezpečnosti silničního provozu. Provedena oprava spodní stavby - odstraněn havarijní stav. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DSP+RDS, vydána veřejnoprávní smlouva, povodňové škody.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  114,00

Pořadí

  62

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace