IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/176

 
Název: Silnice III/4525 - opěrná zeď v obci Široká Niva, km 9,140 - 9,270
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,13
 
Popis Opěrná zeď silnice se nachází ve velmi špatné technickém stavu – trhliny příčné, podélné, rozvětvené i mozaikové trhliny, celkový degradace betonu, vlivem eroze vodního toku je beton vymletý v úrovni hladiny, zjevné poklesy betonových bloků, není bezpečnostní zařízení, není znám způsob založení, není odvodnění povrchové a srážkové vody. Poškození vozovky je způsobeno poklesem opěrné zdi, podélné vlny, vyjeté koleje. Rekonstrukcí by došlo k odstranění těchto poruch vozovky, zvýšení únosnosti vozovky a k zajištění bezpečnosti silničního provozu a zdraví osob, k zlepšení přístupu k významným sportovním a kulturním turistickým cílům (Karlova Studánka, Malá Morávka, Vrbno pod Pradědem, Karlov, Praděd, Jeseník, Zlaté Hory). P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DSP+RDS. Vydán územní souhlas, aktualizace na PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  113,00

Pořadí

  63

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace