IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/127

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 37021-1 v obci Břidličná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1135
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 99
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Špatný staveb. tech. stav mostního svršku objektu, chodníky v úrovni silnice, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, nefunkční odvodnění, povrch komunikace z kamenné dlažby. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, obnově izolace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti. P.F.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů činí 20 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  107

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace