IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/125

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.4593-3 před obcí Úvalno
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 61
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most je hraničním přechodem mezi PL a ČR. Velmi špatný staveb. tech. stav mostního svršku objektu, chodníky nejsou, bezpečnostní zařízení není dle ČSN, nefunkční odvodnění, obrusná vrstva z LA - roste tráva. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, v rámci opravy mostního svršku bude provedena sanace SS a NK. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DSP+RDS, vydáno SP, navazuje na BR/O1/19.
Financování Odhad nákladů činí 10 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  112,00

Pořadí

  67

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace