IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/119

 
Název: Zárubní zeď sil.III/45826 Pitárne, km 1,218-1,363
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 44
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 4
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,14
 
Popis Vlivem odtoku okolních povrchových vod dochází k sesuvům zeminy na silnici. Rekonstrukcí dojde k zajištění svahu nad komunikací, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, obnova povrchu komunikace v celé ploše opravovaného úseku. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno SP.
Financování Odhad nákladů činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  92,00

Pořadí

  119

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace