IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/M1/111

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.45923-3 v obci Moravská Harta
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 12
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Velmi špatný staveb. tech. stav most. objektu, malá volná šířka, bezpečnostní zařízení není, malá zatížitelnost, bez odvodnění, rozpad povrchu komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění velmi špatného tech. stavu, ke zvýšení bezpečnosti sil.provozu, zajištění stabilizace komunikace, odvodnění povrchové a srážkové vody z komunikace, zvýšení zatížitelnosti, splnění průtokových poměrů. P.F.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno SP, požádáno o prodloužení SP.
Financování Celkové náklady stavby činily 4 352 870 Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace