inmotion discount
stin
Vydaná: středa 28. 5. 2014  11:51  (09:51 UTC)
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský od středy 28. 5. 2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 21:00
Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Vysočina od středy 28.05.2014 12:00 do středy 28.05.2014 23:00
Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský od středy 28. 05. 2014 12:00 do čtvrtka 29.05.2014 06:00
Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký,  Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 21:00
Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský, Jihočeský, od středy 28.05.2014 12:00 do čtvrtka 29.05.2014 15:00
Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Jihomoravský, od středy 28.05.2014 12:00  do středy 28.05.2014 23:00
 
S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2014/35 Tato výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí intenzity bouřek pro kraje Vysočina a Zlínský a prodlužuje výskyt bouřek v krajích na severu a severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Zároveň přidává výstrahu na vydatný déšť pro Plzeňský a Jihočeský kraj a stupně povodňové aktivity pro všechny kraje zasažené intenzivní srážkovou činností (bouřky, vydatný déšť).
 
Do střední Evropy zasahuje od východu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. Během noci na čtvrtek začne přes naše území od severu postupovat od severu studená fronta. Za ní k nám pronikne chladnější vzduch.
 
Ve středu a v noci na čtvrtek se budou místy vyskytovat velmi silné bouřky, které budou opět doprovázeny zejména přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm a také kroupami. Méně intenzivní (silné) bouřky očekáváme v kraji Jihomoravském, kde se mohou úhrny ojediněle pohybovat kolem 35 mm. Zeslabení bouřkové činnosti očekáváme v oblasti Čech a Vysočiny v průběhu 1. poloviny noci na čtvrtek a na severu Moravy a ve Slezsku ve čtvrtek ráno. Během čtvrtka budou srážky pokračovat ve formě deště, který bude na přecházející frontě od severu trvalý. Zeslabení a následné ustávání srážek předpokládáme od severu ve čtvrtek odpoledne, na jihu území ve večerních hodinách.
 
V oblasti západních a jihozápadních Čech se bude vyskytovat trvalý a vydatný déšť po většinu období středy, noci na čtvrtek a čtvrtka, kdy spadne 10-40 mm, ojediněle kolem 50 mm srážek. Intenzita srážek může být ve středu přes den ojediněle zesílena bouřkovou činností.
 
V důsledku očekávané intenzivní srážkové činnosti během dnešního dne předpokládáme opětovné vzestupy na horních úsecích nejvíce postižených povodí (zejména Klabava a Úslava), kde hladiny opět mohou dosáhnout úroveň 3. SPA. Na ostatních tocích v povodí Berounky lze očekávat dosažení 1. SPA a ojediněle nelze vyloučit dosažení vyšších stupňů SPA. Na dolním toku Berounky v profilu Beroun předpokládáme dosažení 1. SPA kolem zítřejšího poledne.
Vzhledem k vysoké nasycenosti území může dojít při očekávaných bouřkách s přívalovými srážkami k lokálnímu zatopení povrchovým odtokem a ke vzestupům menších vodních toků, s možností dosažení úrovně SPA.
 
V Praze nelze během zítřka vyloučit mírné překročení 1. SPA, a to v důsledku zvýšeného přítoku z Berounky a manipulací na VD Vrané.
 
- V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt,  zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
 
 
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů apod.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody, pozor na podemletí krajnic a mostů.
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR.
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ).
Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha
 
 
        ve spolupráci s VGHMÚř
        http://pocasi.chmi.cz/