inmotion discount
stin
Do dnešního rána spadlo za posledních 24 h v oblasti Beskyd 30 až 90 mm, místy až 120 mm (Čeladná). V Jeseníkách pak převážně 20 až 50 mm. Hladiny vodních toků odvodňující Beskydy v profilech v horních částech povodí aktuálně kulminují, případně již dochází k poklesům.
V povodí Bečvy je 1. SPA momentálně dosažen ve stanici Teplice nad Bečvou, v následujích hodinách očekáváme možné překročení 2. SPA. Ve stanici Rožnov pod Radhoštěm a stanici Valašské Meziříčí jsou aktuálně překročeny 2. SPA. Překročení 3. SPA na těchto stanicích již nepředpokládáme. V povodí Odry dochází vsoučasné době na pravostranných přítocích v dolních částech povodí v důsledku dotoku k výrazným vzestupům hladin. 1. SPA je dosažen v profilu Nový Jičín (Jičínka), 2. SPA v profilu Petřvald (Lubina). 1. SPA je rovněž dosažen ve stanici Bohumín (Odra). V povodí Olše je 1. SPA překročen ve stanici Jablunkov a Věřňovice (Olše). V Českém Těšíně byl v noci a dnes ráno přechodně překročen 3. SPA, v uplynulých hodinách však došlo k poklesu na 2. SPA. V povodí Ostravice jsou 1. SPA zaznamenány ve stanicích Ostrava
a Frýdek-Místek, kde v nejbližší době očekáváme překročení 2. SPA. Na vodních tocích odvodňující Jeseníky (povodí Bělé, Osoblahy, Opavy a horní Moravy) aktuálně dochází k vzestupům hladin, SPA zatím nebyly dosaženy.
Profily s dosaženým SPA (Pátek 16.05.2014, 10.00 hod.)
2.SPA
Ostravice - Frýdek-Místek
Lubina - Petřvald
Olše - Český Těšín
Rožnovská Bečva - Rožnov pod Radhoštěm
Rožnovská Bečva - Valašské Meziříčí
1.SPA
Bečva - Teplice
Jíčínka - Nový Jíčín
Olše - Jablunkov
Olše - Věřňovice
Ostravice - Ostrava
Odra - Bohumín
Předpokládaný vývoj:
Toky odvodňující Beskydy dnes budou ve středních a dolních částech povodí vlivem dotoku ještě mírně narůstat nebo kolísat s postupným přechodem do poklesu. V profilu Dluhonice (Bečva) očekáváme během odpoledních hodin přechodné překročení 1. SPA.
Během dnešního dne očekáváme, v důsledku trvalých a vydatných srážek, další vzestupy hladin zejména na tocích odvodňujících Jeseníky. V zasažených povodích (Bělá, Osoblaha, horní Morava) očekáváme v odpoledních a nočních hodinách překročení 2. SPA, místy však nelze vyloučit ani dosažení 3.SPA (na návětrné straně Jeseníků). V povodí Opavy nelze vyloučit překročení 1. SPA.
Čas vydání další zprávy: dle vývoje hydrologického vývoje
Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Čekal, http://hydro.chmi.cz/hpps