Veřejné zakázky


 
Profil zadavatele dle ust. § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711