29.4.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/48411 Frýdek-Místek-Paskov z důvodu demolice mostu ev. č. 48411-06 a výstavby nového mostu v obci Paskov v termínu od 2. 5. do 30. 6. 2016.

26.4.2016 Upozorňujeme na uzavírku silnice č.  II/451 Kunov - Nové Heřmínovy z důvodu opravy povrchu v délce 1371 metrů v termínu od 25. 4. do 10. 5. 2016. Průjezd bude umožněn jen hromadné dopravě a vozidlům Integrovaného záchranného systému.

26. 4. 2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4726 ulice Šumbarská v Petřvaldu z důvodu souvislé opravy povrchu silnice. Práce proběhnou ve dnech 4. 5. 2016 až 19. 5. 2016.

22.4.2016 Upozorňujeme na částečné omezení silničního provozu na silnici č. III/4663 v obci Suché Lazce z důvodu rekonstrukce propustku. Stavební práce budou zahájeny v pondělí 25. 4. 2016 s předpokládaným ukončením 21. 9. 2016 a budou probíhat za částečné uzavírky. Silniční provoz bude veden po polovinách a řízen dopravním světelným signalizačním zařízením.

14.4.2016  V tomto týdnu proběhlo předání staveniště pro realizaci stavby pod názvem „Silnice III/45717 – rekonstrukce opěrné zdi v km 0,852-0,988 v obci Dívčí Hrad“, která by se měla realizovat do 30. 9. 2016. Práce budou probíhat za částečné uzávěry silničního provozu od pátku 15. 4. 2016.

13.4.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici č. III/01126 v průtahu obce Štemplovec - Kamenec z důvodu opravy povrchu vozovky ve dnech 13. 4. – 24. 5. 2016.

13. 4. 2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4687 ve Stonavě z důvodu souvislé opravy povrchu silnice a to ve dnech 18. 4. 2016 až 20. 5. 2016.

12.4.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4834 v k. ú. Žilina u Nového Jičína z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 4834-3 přes potok Jičínka a to od 9.5. 2016 do 6.8. 2016.

8.4.2016 V pondělí 11. dubna bude zahájena první souvislá oprava silnice v rámci letošního plánu více než 30 souvislých oprav hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

8.4.2016 Stavební sezóna na krajských komunikacích začíná rekonstrukcí mostu ev. č. 48018-1 přes potok Lubina v obci Mošnov na Novojičínsku. Předání staveniště probíhá dnes 8. 4. 2016 a předpokládaná délka stavebních prací bude 4-5 měsíců s předpokládanými náklady ve výši 15,6 mil. Kč. Rekonstrukční práce spočívají v posílení stávající nosné konstrukce a obnovení hydroizolace. Na mostě bude provedena nová konstrukce mostního svršku. Stávající založení mostu a pilíře budou zachovány, dojde pouze k sanaci.