25. 5. 2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/47210 ulice Orlovská v Dolní Suché z důvodu rekonstrukce silničního mostu evidenční číslo 47210-3 v km 3,664 silnice. Práce proběhnou ve dnech 30. 5. 2016 až 1. 9. 2016.

25. 5. 2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. II/470 ulice Orlovská v Rychvaldě z důvodu souvislé opravy povrchu silnice. Práce proběhnou ve dnech 30. 5. 2016 až 30. 6. 2016.

12. 5. 2016 Upozorňujeme na uzavírku silničního provozu v Horní Suché na silnici č. II/474 ulice Těrlická z důvodu souvislé opravy povrchu silnice a to ve dnech 16. 5. 2016 až 9. 6. 2016.

11.5.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. II/469 ul. 17. listopadu (úsek křiž. ul. Martinovská po okružní křiž. ul. Průběžná) v termínu od 12.5. – 15.5.2016, z  důvodu plánovaných oprav povrchu v místě okružní křižovatky ul. Průběžná. Veškerá doprava bude proto vedena po objízdné trase na ul. Martinovská a dále po MK ul. Průběžná.

9.5.2016 Upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice č. II/480 v úseku rekonstrukce mostu ev. č. 480-007 přes potok Sedlnice v obci Ženklava. Pozor, pro vozidla převyšující celkovou hmotnost 30 t nebo celkovou délku 9 m, se jedná o uzavírku úplnou a to od 9. 5. 20116 do 31. 10. 2016 do 22:00 h.

6.5.2016 Upozorňujeme na částečné omezení silničního provozu na silnici III/4764  v obci Řeka na Frýdeckomístecku z důvodu konání kulturní akce „Májová veselice“ a to v termínu od 14. 5. 2016 od 9:00 h do 24:00 h. Uzavírka silničního provozu na jednom jízdním pruhu bude v délce 500 m.

2.5.2016 Upozorňujeme na částečné omezení silničního provozu na silnici č. III/44325 Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřišůvky od 2. 5. do 28. 9. 2016 z důvodu rekonstrukce opěrné zdi.

29.4.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/48411 Frýdek-Místek-Paskov z důvodu demolice mostu ev. č. 48411-06 a výstavby nového mostu v obci Paskov v termínu od 2. 5. do 30. 6. 2016.

26.4.2016 Upozorňujeme na uzavírku silnice č.  II/451 Kunov - Nové Heřmínovy z důvodu opravy povrchu v délce 1371 metrů v termínu od 25. 4. do 10. 5. 2016. Průjezd bude umožněn jen hromadné dopravě a vozidlům Integrovaného záchranného systému.

26. 4. 2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4726 ulice Šumbarská v Petřvaldu z důvodu souvislé opravy povrchu silnice. Práce proběhnou ve dnech 4. 5. 2016 až 19. 5. 2016.