14.4.2016  V tomto týdnu proběhlo předání staveniště pro realizaci stavby pod názvem „Silnice III/45717 – rekonstrukce opěrné zdi v km 0,852-0,988 v obci Dívčí Hrad“, která by se měla realizovat do 30. 9. 2016. Práce budou probíhat za částečné uzávěry silničního provozu od pátku 15. 4. 2016.

13.4.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici č. III/01126 v průtahu obce Štemplovec - Kamenec z důvodu opravy povrchu vozovky ve dnech 13. 4. – 24. 5. 2016.

13. 4. 2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4687 ve Stonavě z důvodu souvislé opravy povrchu silnice a to ve dnech 18. 4. 2016 až 20. 5. 2016.

12.4.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4834 v k. ú. Žilina u Nového Jičína z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 4834-3 přes potok Jičínka a to od 9.5. 2016 do 6.8. 2016.

8.4.2016 V pondělí 11. dubna bude zahájena první souvislá oprava silnice v rámci letošního plánu více než 30 souvislých oprav hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

8.4.2016 Stavební sezóna na krajských komunikacích začíná rekonstrukcí mostu ev. č. 48018-1 přes potok Lubina v obci Mošnov na Novojičínsku. Předání staveniště probíhá dnes 8. 4. 2016 a předpokládaná délka stavebních prací bude 4-5 měsíců s předpokládanými náklady ve výši 15,6 mil. Kč. Rekonstrukční práce spočívají v posílení stávající nosné konstrukce a obnovení hydroizolace. Na mostě bude provedena nová konstrukce mostního svršku. Stávající založení mostu a pilíře budou zachovány, dojde pouze k sanaci.

12.11.2015 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici č. II/467 Štítina z důvodu opravy vozovky a to od 9. 11. do 30. 11. 2015. V rámci opravy dojde také ke krátkodobému uzavření komunikace z důvodu frézování a pokládky živičného povrchu a to v termínu od 11. listopadu do 12. listopadu 2015 a od 23. listopadu do 25. listopadu 2015.

2.10.2015 V současnosti probíhá rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ulice Těšínská. Stavba je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v rámci projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ s předpokládanými náklady ve výši 19,1 mil. Kč.

1.10.2015  Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4607 z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.4607-2 přes  Herličku za obcí Sádek v termínu od 1. 10. 2015 do 15. 11. 2015.

23.9.2015 Upozorňujeme na omezení dopravy na silnici č. III/48314 v průtahu obcí Pstruží na Frýdeckomístecku z důvodu opravy povrchu komunikace v termínu od 22. 9. 2015 do 8. 11. 2015.