30.6.2016   Ve Sviadnově zítra začnou stavební práce na nové okružní křižovatce, která má nahradit stávající průsečnou křižovatku silnic III/48411 a III/4845 s místní komunikací. Vzhledem k navržené technologii bude stavba realizována za úplné uzávěry silničního provozu v termínu od 1. 7. do 30. 8. 2016. Následné dokončovací práce pak budou probíhat už jen za částečného omezení dopravy v místě prací.

29.6.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/05716 v obci Straník přes Zadní potok v termínu od 29. 6. do 30. 9. 2016 z důvodu rekonstrukce propustku.

22.6.2016 Upozorňujeme na částečné omezení silničního provozu na silnici III/04738 v Suchdolu nad Odrou v době od 22. 6. do 27. 7. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace. Stavební práce si vyžádají jednodenní uzavírku silnice a to dne 16. 7. 2016.

22.6.2016 Upozorňujeme na omezení silniční dopravy na silnici III/44210 Klokočov – k léčebně v termínu od 21. 6. do 31.7.2016 z důvodu opravy komunikace III/44210 v délce 875m od křižovatky se sil. III/4429 v Klokočově po vjezd do Léčebny DN.

22.6.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na ulici Opavská v Ostravě. V rámci běžné údržby se bude provádět výměna asfaltového povrchu na mostě 479-004.1. Jedná se o mostní objekt na ulici Opavská ve směru z centra do Poruby. Práce budou probíhat ve dnech 21.-23.6.2016 v pomalém pruhu. Po tuto dobu bude omezení v daném úseku do jednoho pruhu. Řidičům děkujeme za trpělivost.

22.6.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici č. III/45714 Jindřichov – Třemešná od 27. 6. do 14. 8. 2016 a úplnou uzavírku silnice III/45714 od 15.8. do 30. 9. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace.

21. 6. 2016 Už od zítřka 22. 6. do 30. 11. 2016 bude platit zákaz vjezdu do části ulice Fryštátská v Havířově z důvodu rozsáhlé rekonstrukce komunikace III/4745. Pro majitele dotčených rodinných domků, garáží a zahrad připravil zhotovitel dle seznamu předaného předsedou majitelů garáží „Povolenky vjezdu přes stavbu“, které si mohou osobně vyzvednout u stavbyvedoucího na zařízení staveniště (v buňce u mostu).

20.6.2016 Upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice č. III/48314 ve Frýdlantu nad Ostravici ulice Hukvaldská v termínu od 20. 6. 2016 do 26. 6. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace. Řidičům děkujeme za trpělivost.

17.6.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silničního provozu v délce 1km, mimo dopravní obsluhy, na silnici č. III/44520 v obci Vrbno pod Pradědem – Mnichov v termínu od 20. 6. 2016 do 29. 7. 2016 z důvodu rekonstrukce a modernizace komunikace.

14.6.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4745 Havířov, U Šimaly v termínu od 20. 6. 2016 do 30. 11. 2016 z důvodu rekonstrukce silnice.