9.4.2014  Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/46416 v obci Bravantice v km 1,913 na Novojičínsku z důvodu demolice a výstavby nového mostu ev. č. 46416-1 přes místní potok v obci Bravantice, která bude probíhat od 17. 4. 2014 (0:00 hod.) do 31. 7. 2014 (23:59 hod.)

4.4.2014 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/478 na ulici 1. května v Ostravě část Polanka nad Odrou z důvodu demolice a výstavby nového mostu 478-005 přes místní náhon a to od 1. 4. 2014 (08,00 hodin) do 17. 8. 2014 (22,00 hodin).

26.3.2014 Důvodem úplné uzavírky silnice II/473 Frýdek-Místek-Šenov je kácení stromů pro přípravu stavby přeložky silnice II/473 Frýdek-Místek. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 29. 3. 2014 (8:00 hod. sobota) do 5. 4. 2014 (8:00 sobota).

22.1.2014 Na Rýmařovsku v současnosti probíhá v délce 4 km rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov. Tato rekonstrukce probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Vzhledem ke složitosti stavby zůstala silnice uzavřena i v zimním období, neboť není možné zajistit bezpečný průjezd stavbou. Z důvodu havárie části původně stanovené objízdné trasy na silnici III/4456 v úseku Stránské – Sovinec, kde došlo k úplnému rozpadu vozovky, bylo nutno přistoupit k úpravě objízdné trasy úplné uzávěry silnice II/449 v Rýmařově od křižovatky se silnicí II/445 a II/449 po hranici s Olomouckým krajem. Platnost této upravené objízdné trasy je od 21. 1. 2014 do 31. 8. 2014. Žádáme řidiče o trpělivost.

30.12.2013 Na silnici III/4456 v km 0,000 – 3,500 v úseku od křižovatky se silnicí II/445 Stránské po opravený úsek před obcí Jiříkov došlo k celkovému rozpadu vozovky. Z uvedeného důvodu byl průjezd zmíněným úsekem uzavřen.

18.9.2013 Upozorňujeme řidiče, že v těchto dnech až do 8. 10. 2013 bude probíhat částečná uzavírka na silnici III/4456 v obci Jiříkov v katastrálním území Sovinec a Křižíkov u Sovince v km 6,300 – 6,800 a km 8,020 – 8,900 z důvodu souvislé opravy povrchu. Provoz na silnici bude řízen světelnou signalizací.
Děkujeme všem účastníkům silničního provozu za trpělivost.

23.7.2013 Důvodem úplné uzavírky silnice III/45713 v prostoru mostu ev. č. 45713-3 v délce 50 m je zajištění bezpečnosti silničního prostoru při provádění stavby. Veškerý silniční provoz bude zastaven v termínu od 23. 7. 2013 (úterý) do 14. 9. 2013 (sobota).

30. 7. 2013 Důvodem úplné uzavírky silnice II/483 v katastrálním území Mořkov, v místní části Nové Domky je „Odstranění stavby zrušeného železničního přejezdu v km 3,004 bývalé železniční regionální dráhy Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží“. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 1. 8. 2013 (čtvrtek) od 8:00 hod. do 31. 8. 2013 (sobota) 18:00 hod.

19.7.2013  Důvodem úplné uzavírky silnice III/4862 v obci Kozlovice, místní části Měrkovice je oprava vozovky frézováním a pokládka nové živičné vrstvy. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 19. 7. 2013 (pátek) od 7:00 hod. do 22. 7. 2013 19:00 hod. (pondělí).

28.6.2013 Důvodem uzavírky silnice III/4804 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v úseku od křižovatky se silnicí III/4787 po křižovatku se silnicí III/4806 v místní části Košatka nad Odrou je rekonstrukce mostu přes místní potok za obcí Stará Ves nad Ondřejnicí. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 29. 6. 8:00 hod. do 6. 8. 2013 18:00 hod. Poté od 6. 8. 18:00 hod do 4.9.2013 20:00 hod. bude umožněn částečný provoz s možností průjezdu autobusů, vozidel IZS a dopravní obsluhy do hmotnosti 12 t.