21. 6. 2017 Až do 29. 7. bude probíhat souvislá oprava povrchu silnice II/443 v úseku délky 1 978 m, od křižovatky se silnicí II/442 u Svatoňovic po zhruba 800 m před křižovatkou se silnicí III/44327 ve Starých Těchanovicích.

Souvislá oprava vozovky silnice II/443 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 26. 6. – 27. 6. 2017 – frézování a příprava podkladu pro pokládku
                                                                                                    vyrovnávací a obrusné vrstvy
                                      v termínu   1. 7. – 14. 7. 2017 – dokončovací práce-krajnice, sjezdy, atd. 
b) úplnou uzávěrou: v termínu 28. 6. – 30. 6. 2017 – pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden vpravo po sil. II/442 k obci Čermná, odbočením vlevo na sil. III/4426 do obce Nové Těchanovice, zde odbočením vlevo po sil. III/4621 ke křiž. se sil. II/443, dále vlevo po sil. II/443 do Starých Těchanovic a zde odbočením vlevo na opravovaný úsek sil. II/443. Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí  2,8 km. Délka objížďky činí přibližně 9 km.

21. 6. 2017 Aktuální omezení:

D56 mezi km 50.7 a 49.8 ve směru Ostrava
V souvislosti prací na údržbě mostu nad dálnicí - zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka dálnice D56 za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 4845-1  v rámci stavby "Silnice III/4845 - Rekonstrukce mostu ev.č. 4845 - 1 přes silnici D56 před obcí Staříč". V km 50,73 - 50,19 je uzavřen levý jízdní pruh a od km 50,19 - 49,78 je uzavřen levý a pravý jízdní pruh. Provoz je veden zpevněnou krajnicí (omezení vydalo Ministerstvo dopravy ČR). 

19.6. 2017 Až do konce července probíhá souvislá oprava povrchu silnice III/46016 v úseku délky 3 471 metrů, od křižovatky se silnicí III/46022 v obci Mladecko po křižovatku se silnicí III/4609 v obci Hlavnice.
Souvislá oprava vozovky silnice III/46016 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 19. 6. – 9. 7. 2017 a 17. 7. – 20. 7. 2017
b) úplnou uzávěrou: v termínu 10. 7. – 16. 7. 2017

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden z Mladecka po sil. III/46022 do obce Jakartovice, zde odbočením vpravo po II/460 (směr V. Heraltice) po křiž. se sil. III/4609 (směr Hlavnice) do obce Hlavnice a zde odbočením vpravo zpět na sil. III/46016.
Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí 3,5 km. Délka objížďky je přibližně 6 km.

15.6. 2017 V rámci II. etapy zahájili silničáři stavební práce na opravě komunikace třetí třídy č. 4591 na trase Krnov – Býkov. Úplná uzávěra platí až do 2. 7. Od pondělka 3. 7. do 26. 7. bude opravovaný úsek uzavřen částečně. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění opravy. 

Objížďka: obousměrně po silnici   II/459, III/4593,  Krnov –Láryšov -Býkov
Délka uzavírky:  1,670 km
Délka objížďky: 4,3 km
Po dobu úplné uzavírky bude autobusová zastávka Býkov, rozcestí přemístěna na MK parc. č. 1280/6obce Býkov. Linka č. 850811 Krnov-Horní Benešov veřejné linkové osobní dopravy bude vedena objížďkou se závlekem na dočasně zřízenou zastávku. Linka č. 850817 Krnov-Úvalno Lichnov, Dubnice použije v době úplné uzavírky přemístěné zastávky.

13. 6. 2017 V těchto dnech začala souvislá oprava povrchu silnice III/4697 v úseku délky 2, 823 km, od začátku obce Markvartovice po křižovatku se silnicí III/4696. Stavební ruch bude probíhat za částečného i úplného omezení dopravního provozu, termín ukončení stavby je stanoven na 10. srpna.

 

 

 

1. 6. 2017 Přípravné práce na opravě 1,3 km dlouhého úseku silnice třetí třídy 4753 v obci Marklovice začaly. Hotovo by mělo být do konce července. Stavbu budou provázet dvě krátkodobé dvoudenní úplné uzavírky. Předpokládaný harmonogram počítá od 19. 6. do 24. 6. s frézováním živičných vrstev v celé délce i ploše bez omezení provozu na komunikaci. Dokončující práce jako například úprava krajnic, vyčištění kanalizačních vpustí a umístění vodorovného dopravního značení budou probíhat za provozu.

Poprvé uzavřou silničáři na dva dny od 4. do 5. 7. provoz silnice III/4753 od křižovatky se silnicí II/475 až k místní komunikaci, kde se nachází podjezd pod železniční tratí. Objízdná trasa povede po II/ 475, dále po souběžné místní komunikaci nad kolejemi a pak po III/4689. Během této doby občané bydlící v uzavřeném úseku přeparkují svá vozidla mimo tento úsek.

Další úplná uzavírka provozu silnice III/4753 od křižovatky se silnicí III/4689 po MK podjezd pod železniční tratí bude platit od 6. 7. do 7. 6. Občané bydlící v uzavřeném úseku budou parkovat jinde. Objízdná trasa povede po silnici III/4753, II/475, místní komunikaci nad kolejemi a III/4689. 

 

                                 

 

1. 6. 2017 Přípravné práce začnou na počátku června, ukončení realizace je naplánováno na 30. července. Mezi 19. a 24. 6. se budou frézovat živičné vrstvy v celé délce i ploše bez omezení provozu na komunikaci.

Úplná uzavírka bude platit na silnici II/475 v úseku od kolejí po křižovatku se silnicí III/4753 od 26. do 28. června. Objízdná trasa povede po místní komunikaci nad kolejemi, III/4689 a III/4753.
Částečná uzavírka provozu na silnici II/475 od křižovatky se silnicí III/4753 po státní hranici s Polskem je naplánována od 28. 6. do 3. 7. 2017. Dokončující práce včetně úpravy krajnic a zřízení vodorovného dopravního značení se budou dělat už za běžného provozu.

 

Aktuální přechodná úprava provozu platná od 31. května.  
I. Úsek -  platnost přechodné úpravy provozu platí od 31. 5. - 30. 6.
Od světelné křižovatky na silnici č. I/11 (u silničky, „Karpentská“) – km 0,000 za viadukt  - km 0,340, - označení uzavírky silničního provozu v jednom jízdním pruhu, zřízen jednosměrný provoz ve směru jízdy z Bystřice do Třince, - objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/11 až k okružní křižovatce u čerpací stanice MOL a dále po silnici č. 01144 až do centra obce Bystřice na okružní křižovatku u obecního úřadu.
II. Úsek - platnost od 31. 5. do 24. 7.
Od autobusové zastávky Bystřice, Paseky, na Kamenném – km 3,950 po autobusovou zastávku Bystřice, Paseky, konečná – km 5,628 (vč. točny). Provoz bude v pracovní době řízen kyvadlově proškolenými pracovníky, mimo pracovní dobu světelnou signalizací v jednom jízdním pruhu s volnou šířkou jízdního pruhu min. 3,0 m.
Chodci se budou v uzavřených úsecích pohybovat po vozovce. Cyklisté jedoucí po cyklostezce trasy Vendryně – Bystřice budou před viaduktem upozorněni příkazovou značkou, že musí sesednout z kola a pokračovat dále jako chodci.
Dopravní omezení se dotkne rovněž vedení autobusové dopravy linek 862770, 862766, 862771, 862786, 862787, 862772, 862764 a obsluhy autobusové zastávky Bystřice, silnička a Bystřice, Centrum.

 

30. 5. 2017  Až do 10. července bude probíhat oprava komunikace druhé třídy II/465 v úseku délky 3 210 m, od začátku obce Těškovice (od Kyjovic) po křižovatku se silnicí II/464 v obci Výškovice.

Platit bude úplná uzávěra od 31. 5. od 7,30 hodin do 1. 6. 2017 do 22,30 hodin. Řidiči musí počítat v průtazích obou obcí s částečnými uzávěrami. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury v nákladu zhruba 6,23 milionu korun.  Uzavřený úsek je mezi křižovatkou se silnicí III/4656 v Těškovicích a začátkem obce Výškovice, délka úseku je 1,8 km. Objízdná trasa při úplném uzavření úseku je dlouhá 11 km a je vedena odbočením ze sil. II/465 v Těškovicích vpravo na sil. III/4656 směr Lubojaty, pak odbočením vpravo po silnici III/46412 do Tísku, zde odbočením vpravo po sil. II/464 do Výškovic, dále odbočením vpravo zpět na sil. II/465. Stejně je objížďka vedená v opačném směru. Změny se dotknou také dopravní obslužnosti linkových spojů dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

30. 5. 2017/ Průběžné upřesnění termínů omezení dopravy při rekonstrukci a modernizaci silnice Plzeňská:

1/Uzavření sjezdové rampy na ulici Ruská od 30. 5. do 12. 6. 2017, kdy dojde k bourání dvouřádků a vpustí na sjezdu U haly
2/Zhotovení provizorní tramvajové zastávky 6.-8. 6. 2017 
3/Výluka tramvajové dopravy na mostě na ulici Palkovského 3.- 4. 6. 2017 
4/Plná uzavírka od 13. 6. 2017 ve směru na Vodárnu (doprava bude vedena v obousměrném provozu)

Další omezení budou průběžně doplňována.