inmotion discount
stin

4.7.2018 V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 04810-4 přes řeku Odru“ upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/04810 mezi Mankovicemi a Jeseníkem nad Odrou v termínu 2.7. – 30.10.2018.

Objízdná trasa je vedena po sil. III/04734 Mankovice – směr silnice III/04732 na Vražné – směr silnice III/0489 na Jeseník nad Odrou a opačně. Délka objížďky je 7,4 km.